Kratkoročna i dugoročna financijska politika: analitička usporedba i utvrđivanje glavnih razlika

Financijska politika prezentira specifična(financijske) ideologije, s ciljem postizanja glavnog cilja ekonomske aktivnosti poduzeća - stvaranje profita. Kratkoročna i dugoročna financijska politika strukturni su elementi opće financijske politike poslovnog subjekta. U ovom slučaju, oni su odgovorni za različita područja poduzeća.

Dugoročna financijska politika je inherentnoobuhvaća cijeli životni ciklus s potpunim opisom njegovih faza rasta, propadanja, zrelosti i povlačenja kapitala do najvažnijih mjesta. Dugoročni ciklus podijeljen je na veliki broj kratkoročnih razdoblja, trajanje koje je jednako jednoj financijskoj godini. Za svaku pojedinu godinu formira se kratkoročna financijska politika tvrtke.

Ove dvije vrste političara imaju svoj vlastiti, drugačiji prijateljiz različitih područja primjene. Dugoročna financijska politika usredotočena je na investicijsku aktivnost poduzeća (dugoročna financijska i kapitalna ulaganja), dok se kratkoročni glavni naglasak stavlja na trenutne aktivnosti poslovnog subjekta.

Postoje razlike između njihKomponente financijske politike vezane uz strateške smjernice na tržištu. Kratkoročna financijska politika pridonosi rješavanju problema reguliranja ponude usluga i robe u roku od godinu dana, dugoročna financijska politika bi trebala osigurati mjesto tvrtke na tržištu, na temelju promjena u kvaliteti, količini, asortimanu istih usluga i robe.

Upravljanje poslovnim kapitalom dugoročno se svodi na rješavanje glavnih dvaju problema:

- utvrđivanje optimalnosti u strukturi i veličini kratkotrajne imovine obveza;

- pružanje, na štetu raznih oblika sredstava, za pokrivanje financijskih potreba obrtnog kapitala.

Dugoročna financijska politika u odnosu nai ima različite upravljačke objekte. Financijska politika u kratkom roku upravlja obrtnim kapitalom i dugoročnom politikom - glavnom, što može biti zastupljena kombinacijom cirkulirajućeg i dugoročnog kapitala.

Iz perspektive kriterija izvedbe, ova dva pojmanatjecati jedni s drugima. Kratkoročna financijska politika razmatra postizanje maksimalne razine dobiti kao procjene učinkovitosti i dugoročno - maksimalnu korist od ulaganja.

Ti kriteriji dovode do razlika izmeđukratkoročne i dugoročne financijske politike pri određivanju strateških ciljeva. Stoga se u provedbi potonje glavna strategija smatra postizanjem produktivnosti, povećanjem kapaciteta i dugotrajne imovine, a kapital se gleda ne iz financijskog stajališta, već u fizičkom obliku koji se može mjeriti kao industrijski kapacitet.

Kratkoročna politika u području financija odgovorna jeza obavljanje proizvodnih zadataka u raspoloživom kapacitetu uz istodobno pružanje fleksibilnog financiranja, formiranja i akumulacije vlastitih financijskih izvora, obrtnog kapitala i dugoročnog kapitala.

Uz razlike u ova dvafinancijske politike postoji veza između njih. Kratkoročno se može smatrati "izgrađenim" dijelom dugoročne financijske politike. Uostalom, u procesu trenutne aktivnosti poslovnog subjekta formiraju se smjer širenja proizvodnih aktivnosti, oslobađanje slobodnih sredstava za daljnja ulaganja u proizvodni proces, koji su glavni čimbenik dugoročnog planiranja.

</ p></ p>
volio:
0
Vezani članci
Proračunska politika države
Što je politika protiv korupcije? K
Kratkoročna financijska politika
Financijski model je učinkovit alat
Financijska strategija
Financijski je sustav glavni izvor
Kreditna politika banke
Potraživanja - računovodstvo, otkup,
Kreditna, porezna i financijska politika
Popularni postovi
gore