Analiza i procjena učinkovitosti upravljanja osobljem

Najvažniji zadatak svakog upravitelja(Da ne spominjem menadžer ljudskih resursa) bi trebao biti stvaranje sustava za analizu i planiranje rada, usmjeravanje i socijalnih radnika da se prilagode tim. Svaki zaposlenik organizacije je osoba, a organizacija je javni sustav i međusobno su povezani. Analiza i procjena učinkovitosti upravljanja osobljem temelje se na određenim čimbenicima koji također ne postoje u vakuumu, ali su usko povezani jedni s drugima.

  1. Fiziološki čimbenici (spol, dob, mentalne i tjelesne sposobnosti itd.)
  2. Tehnološki čimbenici (složenost rada, tehnička oprema, razina uporabe znanstvenih dostignuća itd.)
  3. Strukturni i organizacijski čimbenici (režim i dužina usluge, obujam poduzeća, razina korištenja osoblja itd.)
  4. Socioekonomski čimbenici (socijalne naknade, životni standard, osiguranje, materijalni poticaji itd.)
  5. Socio-psihološki (zahvalnost, status i prepoznavanje, moralna klima itd.)
  6. Teritorijalna situacija (inflacija, razina konkurencije, nezaposlenost, korporacija poduzeća itd.)

Procjena učinkovitosti upravljanja osobljem - sveobuhvatna procjena svih tih čimbenika. Sada razmotrimo što je učinkovito upravljanje, tj. ono što cijenimo.

Prvo, procjena učinkovitosti osobljanužno je obilježen krajnjim rezultatom. Ako je upravljanje učinkovito, uz pomoć posebno odabranog, motiviranog i osposobljenog tima, postiže se određeni rezultat aktivnosti. Tim se formira na temelju kadrovske politike koju odredi služba za rad s osobljem. Ako su troškovi za dobivanje proizvodnog rezultata smanjeni, u usporedbi s onima koji su prethodili, ili se troškovi rastu sporijim od stopa povećanja rezultata, tada se učinkovitost povećava. Učinkovitost rada dokazuje i procjena troškova rada poduzeća.

Drugo, procjena učinkovitosti menadžmentaosoblje također ima značajnu komponentu, budući da je moguće govoriti o učinkovitosti ako se troši najmanje sredstava za postizanje postavljenih ciljeva. U ovom slučaju procjenjuje se gospodarstvo samog sustava. Međutim, trebalo bi pojasniti da u ovom slučaju nije riječ o najvećoj mogućoj uštedi na radu jer je jeftina radna snaga samo jeftina radna snaga. U ovom slučaju, mislimo na postizanje određenog ekonomskog i društvenog učinka zbog određenog stanja potencijalnog rada. Minimiziranje troškova odnosi se na provedbu određenih aktivnosti, primanje određenih kvalitativnih i kvantitativnih parametara potencijala rada, a ne na smanjenje troškova kadrovske politike.

Treće, procjena učinkovitosti menadžmentaosoblje ovisi o učinkovitosti odabranih metoda upravljanja. To jest, ovdje se misli na procjenu učinkovitosti organizacijske strukture menadžmenta. Neki menadžeri pogrešno vjeruju da sve više i više "raširi" uslugu za rad s osobljem, to je učinkovitije. Iskustvo pokazuje da previše jedinice za rad s osobljem dovodi do dupliciranja nekih funkcija, poteškoće s koordinacijom i usklađivanje, razina iskorištenosti osoblja i povećanje troškova za održavanje ovog uređaja. Učinkovitost uređaja za upravljanje kadrovima ovisi o dinamičkoj strukturi reagiranje na rastuće složenosti zadataka i novih ciljeva, razinu prilagodljivosti na promjenu uvjeta proizvodnje.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Analiza i dijagnoza financijskih i ekonomskih
Suvremeni koncepti upravljanja osobljem:
Procjena financijskog stanja poduzeća
Osoblje poduzeća kao predmet upravljanja
Upravljanje organizacijskom kulturom:
Upravljanje dugotrajnom imovinom
Sustav upravljanja osobljem: prijevod sfera
Na početku vođa: sustav metoda
Analiza sustava u istraživanjima menadžmenta:
Popularni postovi
gore