Upute za primjenu računskog računa

plan nacionalnih računa a uputa o njegovoj primjeni uključuje korespondenciju s osnovnim poslovima gospodarske svrhe. Drugim riječima, nisu pokrivene sve operacije.

U prvom dijelu računskog plana i uputama za njegovu upotrebu nalaze se informacije o dugoročnoj imovini. U prvom odjeljku razmatraju se nematerijalna imovina, osnovna i druga dugoročna sredstva.

Uputa o korištenju računskog plana ukazuje na to da ovaj odjeljak sažima podatke o dostupnosti, kretanju i troškovima:

 1. Glavni resursi koji pripadaju tvrtki u skladu s pravom vlasništva i primljeni u skladu s ugovorom o financijskom leasingu.
 2. Nematerijalna imovina koju poduzeće ima na temelju vlasništva.
 3. Ulaganja dugoročne prirode u ovisnim i podružnim gospodarskim društvima, vrijednosnim papirima ili korporacijama s inozemnim kapitalom i drugima.
 4. Uvozna i domaća oprema za ugradnju.
 5. Sve vrste investicija.
 6. Dijelovi dugoročnih obračuna, financijski najam, odgođeni troškovi, dužnički (dugoročni) zaposlenici, ostali dugovi (potraživanja).

U drugom odjeljku, uputa o primjeni računskog računa osvjetljava računovodstveni postupak za računovodstvene stavke:

 1. Glavni resursi.
 2. Nosite ove fondove.
 3. Glavni resursi dobiveni u skladu s ugovorom o financijskom najmu.
 4. Dugoročna ulaganja.
 5. Kapitalna ulaganja.
 6. Oprema za ugradnju.
 7. Amortizacija nematerijalnih sredstava.
 8. Nematerijalna imovina.
 9. Odgođeni troškovi i dug (dužnikova) dugoročna priroda.

Uputa o primjeni računskog plana u drugom dijelu objašnjava postupak evidentiranja tekuće imovine. Računi u dijelu zaliha robe namjeravaju sažeti podatke o prometu i dostupnosti:

 1. Sirovi materijali, kupljeni poluproizvodi,materijala, dijelova, pakiranja, goriva, opreme za kućanstvo, rezervnih dijelova i drugih sredstava namijenjenih za upotrebu u proizvodnom procesu ili u obavljanju usluga ili radova.
 2. Nedovršena proizvodnja.
 3. Proizvodi za implementaciju u uobičajenom tijeku organizacije.
 4. Gotova roba.

Upute za primjenu računskog računapropisuje određeni postupak za formiranje računovodstva za zaliha roba. Posebno treba obratiti pozornost na njihovo stanje, strukturu, količinu, kretanje, revalorizacijski red i druge pokazatelje. Vjerodajnice treba sadržavati podatke o istraživanju rezervi smanjiti troškove robe, racionalno korištenje materijalnih resursa, smanjenje stope potrošnje, kao i načine pravilnog skladištenja i čuvanja. Ovaj odjeljak opisuje kako održavati računovodstvene članke:

 1. Materijali.
 2. Životinje su tov i rastu.
 3. Stjecanje i priprema materijala.
 4. Glavna proizvodnja.
 5. Poluproizvodi proizvedeni u poduzeću.
 6. Posluživanje farme.
 7. Pomoćna proizvodnja.
 8. Roba.
 9. Opći troškovi proizvodnje.
 10. Gotovi proizvodi.

U odjeljku o potraživanjima sažeto je sažetopodatke o računima korisnika i kupaca, ovisnih i podružnica, zasebne podjele, kao i primljene zadužnice, dugove dužnika, osnivača, osoblja.

U odjeljku o gotovini, kratkoročnoinvesticijskih i ostale kratkotrajne imovine računi namijenjeni su sažeti podaci o kretanju financijskih sredstava i prisutnost stranih i domaće valute u bankama na računima na blagajni, kao i na ulaganja u vrijednosne papire kratkoročne, gubitke i nestašice.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Lijek "Tevastor". Upute za uporabu
Multivitamini. Upute za uporabu
Kratka uputa o primjeni "Kurantil"
Lijekovi Tereralgen. Upute za
Znači "Befungin". Upute za uporabu
Upute za uporabu. "Nika-Extra M":
Biološki aktivni aditiv "Prolit":
Upute za upotrebu "Piracetam".
Alat "Roxer". Upute za uporabu
Popularni postovi
gore