Porezna prijava poreza na imovinu organizacija.

Uspostaviti vlastiti posao nije najvišenajvažnije. Najvažnije je voditi na takav način da donosi dobit i dobre prihode. To je moguće ako se promatraju svi zakoni i propisi, među kojima posebna porezna prijava igra ulogu u porezu na imovinu.

Mnogo ovisi o ispravnosti punjenja. Stoga Federalna porezna uprava daje neke primjedbe na ovu temu. Na primjer, primjećuje se da porezna prijava poreza na imovinu organizacija sadrži nesretnu pogrešku. Pitanje je da je u retku 141 potrebno naznačiti prosječnu godišnju vrijednost imovine, ali preostala.

Još jedno zanimljivo pitanje je zanimljivo: gdje je potrebno platiti porez, kao i gdje dostaviti izvješća o imovinskim predmetima koji nemaju zasebne ravnotežu. I sad na ono što su došli časnici.

Platiti porez, a također i donijeti sve dokumenteizvješćivanje je nužno na mjestu registracije imovine u relevantnoj bilanci. U ovom je slučaju stvarna lokacija tvrtke ili organizacije, kao i njezina zasebna jedinica, a obično ima zasebnu ravnotežu.

Ako tvrtka otvori supsidijarnu organizaciju koja nema zasebnu bilancu, a zatim na mjestu svoje lokacije i mora podnijeti poreznu prijavu.

Kada popunite takav važan dokument kaoPorezna deklaracija o porezu na imovinu, onda obratite pažnju prvenstveno na porez na imovinu pojedinih poduzeća. To je ništa kao što je porez na sve pokretne i nepokretne imovine, a na tom popisu je uključena i imovina se prenosi na tvrtku za privremeno korištenje, posjedovanje, što je ona može raspolagati prema svom nahođenju, uključujući i na temelju upravljanja povjerenja ,

Ova vrsta poreza odnosi se na skupinu regionalnihporeze, pa platite i ruskim i stranim tvrtkama koje posluju u Rusiji, sve od njih, u pravilu, rade preko predstavništva ili imaju nekretnine na području naše zemlje.

Porezna prijava poreza na imovinuorganizacije imaju određenu stopu, koja ne bi smjela biti veća od 2,2 posto. Također možete koristiti različite stope za poreze. Njihove vrijednosti ovisit će o kategoriji na koju će se porezni obveznik odnositi, kao io vrsti imovine koja se oporezuje.

Formula za izračunavanje poreza na imovinu je dostaje jednostavno. Kada se popunjava porezna prijava poreza na imovinu organizacija, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost nepokretne imovine koja igra ulogu predmeta oporezivanja.

Osnovna stopa poreza izračunava se uzimajući u obzir podatke dobivene tijekom računovodstva poduzeća.

Ako govorimo o poreznom razdoblju, to jekalendarske godine. Stoga se prijava poreza mora dostaviti najkasnije do 30. ožujka svake godine. Tvrtka će platiti takav porez prema 30. poglavlju poreznog zakona Ruske Federacije. Predviđeno je plaćanje tih poreza, a neki zakonski akti koji su na snazi ​​u subjektima naše zemlje.

Čim su subjekti Federacije utvrdili iznos poreza, uzimaju se u obzir porezni krediti, kao i sve osnove na kojima se mogu koristiti.

Još je jedan detalj: čim završi izvještajno razdoblje, akontacije se također pripisuju proračunu. Njihova veličina, u pravilu, je jedna četvrtina proizvoda porezne stope i cijene imovine za određeno razdoblje. U pravilu, sva predujma moraju biti plaćena 30. travnja, 30. srpnja ili 30. listopada, odnosno nakon isteka porezne godine. To je navedeno u relevantnom zakonodavnom činu.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Porezna politika Ruske Federacije
Prednosti za umirovljenike na porez na promet
Porezna prijava poreza na zemljište.
Porez na imovinu na USN IP, LLC
Deklaracija o PDV-u - rješenja
Američki porezni sustav
Deklaracija o porezu na dohodak
Rok za podnošenje prijave poreza na dohodak.
Rok isporuke poreza na zemljište
Popularni postovi
gore