Porezna stopa je postizanje optimalne vrijednosti koja ne ometa poduzetničku aktivnost

Za potpuni opis bitne porezne stope koja se koristi kao sredstvo porezne politike na državnoj razini potrebno je definirati određene uvjete.

Dakle, porezi su obvezniisplate pojedinaca i pravnih osoba u proračun države svih razina s uvjetima utvrđenim važećim zakonodavstvom. Ukupnost svih poreza u zemlji tvori porezni sustav koji se temelji na zakonodavnim državnim aktima. To su normativni dokumenti koji određuju sastavnice poreza: predmet oporezivanja, predmet i porezne stope.

S druge strane, porezna stopa podijeljena je naprosječan, marginalan, učinkovit, preferencijalan i nula. Prosječna porezna stopa je omjer ukupnog poreza na dohodak koji je oporeziv. Granična porezna stopa pokazuje omjer povećanja poreza plaćenog povećanju dohotka. Efektivna porezna stopa jednaka je količinu dijeljenja dodatnog dohotka koji se isplaćuje u tijeku gospodarske aktivnosti za iznos dohotka koji proizlazi iz iste djelatnosti.

Uspoređujući prosječnu poreznu stopu s prihodima,moguće je definirati takve metode plaćanja poreza: progresivno, pri čemu se povećava stopa s porastom primljenog dohotka; Regresivno, što omogućava smanjenje stope rasta prihoda; proporcionalno, osiguravajući nepromjenjivost stope neovisno o primljenom dohotku u određenom razdoblju.

Pri usporedbi primjene navedenih metodamože se vidjeti da sustav progresivnog oporezivanja može dovesti do utaje poreza, a obveznici će učiniti sve što je moguće da bi se smanjili njihovi prihodi. To se postiže reguliranjem iznosa izdataka, a često se sve događa unutar postojećeg zakonodavstva zbog svoje nesavršenosti.

Živi primjer primjene efektivne stopeporezi mogu poslužiti kao pokroviteljski poslovi, nakon čega porezne vlasti ponovno izračunavaju plaćeni porez. I tada će porezna stopa biti nešto drugačija od izvornog.

Pitanje iznosa porezne stope je konstantnoje predmet rasprava među znanstvenicima, političarima i ekonomistima. Dakle, dosta dugo vremena sljedbenici keynesove teorije tvrde da će se pad agregatne potražnje dogoditi s visokom razinom poreza. Kao rezultat toga, država ima smanjenje cijena i propadanje inflacije.

Druga strana ovih sporova, koja podržavateorija "ekonomije opskrbe" dokazuje sasvim suprotno. Visoki porezi mogu povećati troškove poslovnih subjekata, koji ih, pak, prebacuju na krajnjeg korisnika u obliku napuhanih cijena i više inflacije. U prilog onome što je A. Laffer rekao, odnos između porezne stope i proračunskih prihoda formuliran je u obliku krivulje koja je dobila ime autora. Gospodarsko značenje ovog rasporeda leži u mogućnosti povećanja poreznih prihoda, zbog povećanja iznosa poreza koji se plaća u proračun. U tom slučaju, proces treba nastaviti sve dok je određeni nivo iznad kojeg pratiti oštar pad aktivnosti gospodarskih subjekata, a njihova naknadna aktivnost postaje beskorisni. Po znatno nižim stopama, kreiraju se povoljni uvjeti za rad, poticanje poduzetničke aktivnosti, štednje, investicije i povećava se nacionalna proizvodnja. Kao rezultat ovog procesa, postoji širenje porezne osnovice koja će povećati porezne prihode unatoč činjenici da će porezna stopa biti niska.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Zakon o poduzetništvu
Koncept poduzetničke aktivnosti
Elementi oporezivanja fizičkih i fizičkih osoba
Porezna prijava poreza na zemljište.
Što biste trebali obratiti pozornost prilikom odabira koda
Porez na zemljište ili kako platiti porez
Kako izračunati tekući porez na dohodak
Glavni ciljevi poslovanja
Organizacija poduzetničke aktivnosti
Popularni postovi
gore