Što je bruto marža

Izvođenje poslovnih ili financijskih poslovasvako poduzeće suočava se s potrebom određivanja određenih ekonomskih pokazatelja. Potrebni su za analizu rezultata rada i prepoznavanje njihove profitabilnosti. Jedan od glavnih pokazatelja je bruto dobit.

Bruto dobit je ukupna dobivena dobitprije svih odbitaka i odbitaka. To znači da se može definirati kao pokazatelj viška prihoda nad svim tekućim troškovima. Sastav bruto dobiti uključuje amortizaciju stalnog kapitala i dohodak od imovine

Dobit je krajnji rezultatdjelatnost poduzeća. Međutim, na kraju izvještajnog razdoblja može se dobiti i gubitak. To može biti rezultat nepotrebnih troškova proizvodnje ili nižih od planiranih prihoda od prodaje dobara i usluga. Dakle, točni izračun pokazatelja i planiranje proizvodnje glavni su uvjeti za profitabilnu aktivnost.

Neki se troškovi nadoknađuju na račun dobiti iNemojte ih odvesti na troškove cirkulacije. Ukupni troškovi poduzeća, koji su dio troškova liječenja i plaćeni iz dobiti, obično se nazivaju ekonomski troškovi. Oni premašuju troškove cirkulacije. Ovo je razlika između ekonomske dobiti i bruto dobiti. Prije izračuna bruto dobiti, potrebno je utvrditi troškove cirkulacije. Razlika između bruto dohotka i tih troškova je bruto dobit. Gospodarska dobit poduzeća će se razlikovati od bruto dobiti za iznos troškova koji nisu uključeni u troškove cirkulacije.

Stoga, svako poduzetništvo treba težitidobiti ekonomsku dobit, što je konačni pokazatelj ukupnog prihoda. To pokazuje da tvrtka plaća troškove proizvodnje i može samostalno financirati daljnji razvoj.

Postoje mnogi pokazatelji profitabilnostipoduzeća i dobiti. Određuje se u postocima i razinama. No, bruto dobit jedan je od glavnih pokazatelja. Određuje razinu prihoda primljenih od glavne djelatnosti. To je iznos prihoda od prodaje robe, imovine, uključujući dugotrajnu imovinu, ukupnog dohotka primljenog od svih transakcija koje nisu povezane s prodajom, od kojih se oduzimaju svi troškovi koji su nastali kao rezultat ove djelatnosti.

Ovaj pokazatelj u potpunosti otkriva rezultateiz svake aktivnosti poduzeća. Kao rezultat toga, moguće je utvrditi neprofitne i profitabilne poslovne transakcije. To daje priliku za ekonomsku analizu i određivanje optimalnih načina razvoja.

Ekonomska analiza je vrlo važna u aktivnostimasvako poduzeće, bez obzira na usluge ili proizvode koje prodaje. O tome ovisi pravilno planiranje i organizacija rada. S negativnim pokazateljima aktivnosti, potrebno je identificirati problematična područja, čija su troškovi premašila planirane. Smanjenje troškova proizvodnje, odnosno troškova proizvodnje, jedan je od načina povećanja bruto dobiti od prodaje. To je dobit koja pruža priliku za daljnji razvoj poduzeća, uvođenje novih tehnologija, ugradnju nove tehnološke opreme i racionalno korištenje materijalnih resursa i rada. Ispravno dodatno ulaganje dobivenih profita u razvoju proizvodnje, plaća se tijekom nekog vremena. Glavna stvar je biti sposoban izgraditi proizvodni proces racionalno i ekonomski. Utvrditi prednosti organizacija proizvodnje i postoje pokazatelji bruto dobiti, neto dobiti, dobit od prodaje, dobit od drugih aktivnosti, itd.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Dobitne funkcije i vrste
Dobit je glavni pokazatelj
Dobit u knjizi nije
Distribucija profita ključna je točka
Bruto dohodak trgovačkog poduzeća kao
Kako izračunati neto dobit?
Kako izračunati profitabilnost prodaje?
Koja je profitabilnost prodaje?
Prihodi i dobit.
Popularni postovi
gore