Otuđenje dugotrajne imovine

Imovina u pripremipodložni su pogoršanju, moralno i fizički zastarjelom, kupuju, prodaju, razmjenjuju, prenose iz raznih razloga u organizacije treće strane. Povlačenje dugotrajne imovine u organizacijama dolazi zbog:

  • Realizacija stalnih sredstava
  • Uklanjanje u slučaju nesreća, prirodnih katastrofa, krađe
  • Otpisi, u vezi s njihovom daljnjom nepodudarnosti
  • Prijenos bez naknade
  • Leasing stalnih sredstava
  • Doprinos čarter kapitalu organizacije treće strane

Kako bi se utvrdilo izvedivostnepodobna nepokretna imovina, kreirana je komisija koja uključuje stručnjake za opremu, inženjere, glavne računovođe. Pregledaju i utvrđuju razlog za otpis stalnog sredstva, utvrđuju počinitelje, razmotre mogućnost daljnje upotrebe detalja neiskorištenog postrojenja, nadziru uklanjanje plemenitih metala od njih. Tada sastavljaju akt za otpis, koji potpisuju članovi komisije, odobreni od strane glave i preneseni u računovodstveni odjel.

Osnovne operacije povlačenja dugotrajne imovineodražavaju otpis objekta po izvornom trošku. Kada se objekt proda, preostala vrijednost se otpisuje, iznos obračunate amortizacije uzima se u obzir iznos plative PDV-a, a neto obveze obavljaju se po dogovorenom trošku. U računovodstvenim knjigama zabilježena je amortizacija amortizirane vrijednosti, iznos akumulirane amortizacije i svi troškovi povezani s umirovljenjem dugotrajne imovine tijekom otpisa, likvidacije i prijenosa.

Na računu 01 računovođa alocira podračun od 01/1- odlaska u mirovinu dugotrajne imovine i stavlja knjiženje: D-01 / K 02 na iznos obračunate amortizacije i D-01 K 01/1 za iznos izvorne vrijednosti. Tada račun 01/1 skuplja preostalu vrijednost dugotrajne imovine koja se otpisuje na račun 91 nakon umirovljenja.

Kod prodaje i davanja u najam stalnih sredstava, rezultat od povlačenja dugotrajne imovine priznaje sredstva od prodaje na račun dobiti i gubitka.

Ostatak preostaje za mirovinu dugotrajne imovinematerijalne vrijednosti nakon demontaže i rastavljanja objekta. Materijali dolaze po tržišnim cijenama. Na prestanka priznavanja dugotrajne imovine nakon nesreće, požara i drugih elementarnih nepogoda treba uzeti u obzir da dio gubitaka isplaćuje osiguravajućih društava na štetu rezerve kapitala na štetu onih koji su odgovorni kada se krađa ili nedostatak.

Raspodjela dugotrajne imovine po primarnomdokumenti - djelo za otpisivanje OS-4 tijekom likvidacije, otpis zbog nemogućnosti daljnje upotrebe. Pri prodaji, prenošenju u temeljni kapital, uz besplatan prijenos kao dar stalnih sredstava, sastavlja se akt prihvaćanja-prijenosa OS-1. Prilikom vraćanja iznajmljenog objekta i prilikom premještanja unutar trgovina i drugih podjela poduzeća ispunjava se faktura za unutarnje kretanje, no takva kretanja ne ukidaju dugotrajnu imovinu.

Uvijek je potrebno raspolagati stalnim sredstvimadodatnih troškova koji se odražavaju u obliku troškovnih transakcija i prikupljeni na računu 23 ili odmah na 91 računu. To znači, pod kreditom računa 10, 68, 69, 70, a na debitnom računu 91, podračun je drugi trošak. Sve operacije vezane uz dobit od prihoda u provedbi predmeta odražavaju se na računima 50, 51, 62 i 91 na na teret podračuna kredita za ostale prihode.

I prihodi i rashodi od povlačenja dugotrajne imovineuvijek se odražavaju u tekućem izvještajnom razdoblju. Račun 91 prikuplja financijski rezultat od prodaje objekata u organizaciji. Ako je kredit računa veći od zaduženja, poduzeće ima dobit, a ako je manje - gubitak. Financijski rezultat od povlačenja dugotrajne imovine s računa 91 na kraju svakog mjeseca otpisuje se na račun 99.

S umirovljenjem dugotrajne imovine u inventarnoj kartici, poduzima se odgovarajuća napomena o uklanjanju s računa. Kartice su pohranjene u poduzeću najmanje pet godina.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Indeks deflator kao ekonomski pokazatelj
Što je amortizacija dugotrajne imovine?
Računovodstvo dugotrajne imovine
Kako mogu otpisati stalnu imovinu?
Kako se obračunavaju dugotrajne imovine
Računovodstvo primitka stalnih sredstava
Revizija obračuna dugotrajne imovine: važni aspekti.
Računovodstvo ostalih prihoda i rashoda, prirode i
Kako je popis glavnih
Popularni postovi
gore