Sociologija mladih je grana znanosti sociologije.

Sociologija mladih je grana znanostisociologija. Proučava mlade kao zasebnu zajednicu, obilježja odgoja i socijalizacije, kako mladi ljudi usvajaju iskustva i znanja starijih generacija, način života mladih ljudi, stvaranje vrijednosti orijentacije i životnih planova. Glavni problemi u znanosti su sociologija mladih: analiza portreta skupina mladih, proučavanje mjesta i uloge mladih u razvoju društva, proučavanje potreba, zahtjeva, interesa, društvenih očekivanja, vrijednosnih orijentacija u svim sferama života; moralnu i psihološku spremnost za nezaposlenost i rad, uključivanje mladih u samoupravu i socijalno upravljanje na različitim razinama. Sociologija mladih usko je povezana s granama sociologije, vojna sociologija, sociologija kolektiva, obrazovanje, grad, kultura, masovna komunikacija, umjetnost, osobnost, književnost, moral, medicina, obrazovanje, politika, pravo i religija.

Sociologija mladosti kao znanosti podijeljena je na tri međusobno povezane razine:

1. Empirijski, analizira konkretne činjenice na temelju sociološkog istraživanja u svim sferama života;

2. Posebno teorijski otkriva strukturu mladih kao socio-demografske skupine specifičnosti, posebno njenom ponašanju i svijesti, vrijednosti, socijalno-psihološki i dobi-odgovarajuće života;

3. Opći metodološki, temelji se na poznavanju mladosti, kao fenomena društva.

Sociologija sporta grana je znanosti sociologije. Ona je usredotočena na odnos između društva i sporta iz perspektive društvenih institucija (obrazovanje, obitelj, ekonomija, politika), društvenih odnosa, društvenih organizacija, ovisno o vrstama sportova (profesionalni ili amaterski, masivne ili elitističkih, rase ili rodne odnose u sport), društvene procese, koji se javljaju u vezi s sportom.

Značenje sociologije je proučavanjedruštvene pojave u društvu. Sociologija daje znanje o društvu u interakciji subjektivnih i objektivnih čimbenika funkcioniranja i povijesnog razvoja, te stoga dopušta strankama, ljudima, strukturama moći, znanstvenicima da djeluju svjesno, znanstveno predviđaju što posljedice njihovih aktivnosti mogu biti.

Tri glavne funkcije sociologije:

Sociologija u društvu počela je obavljati tri osnovne društvene funkcije:

a) znanstveni. Znanost istražuje utjecaj društveno-političkih i socijalno-ekonomskih pojava u društvu, duhovnog, tjelesnog, socijalnog razvoja pojedinca u društvu;

b) znanstveni, koji ostvaruje komercijalne ciljeve;

c) apologetika perestrojke, te tečaj reforme usvojene od strane struktura moći.

No, sada, nažalost, moramo navesti da je funkcija apologetike odobrena i podržana strukturom moći, ali kritika reformi koju opravdava znanost nije prihvaćena.

U Rusiji se pojavljuje sociologija, poput društvaSada je teško vrijeme. Većina sociologa je izgubila interes za metodološkim, teorijskim i povijesno-sociološkim istraživanjima i problemima. Općenito, u Rusiji nema reprezentativnih socioloških studija. Ljudi bez sociološkog obrazovanja, kršenje moralnih i pravnih normi, nazivajući se sociolozima, provode ankete na javnim mjestima.

Sociolozi su stvorili znanstvena djela koja imajuveliki društveni i znanstveni značaj: u proučavanju dinamike raspoloženja građana, proučavanje posljedica tekućih reformi u društvu. Tijekom perestrojke, a zatim u reformama, sociološke studije prate utjecaj reformi na pojedinca, njegovo mentalno i fizičko stanje, društveni status itd.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Fenomenološka sociologija
Koncept društva u sociologiji: osnovni
Sociologija rada: osnovni pojmovi
Sociologija u Rusiji: prekretnice, nazivi.
Sociologija obrazovanja: Definicija, Predmet
Primijenjena sociologija
Sociologija osobnosti
Ključne sociološke metode korištene u
Metode i temeljne funkcije sociologije.
Popularni postovi
gore