Načela građanskog prava: struktura i sadržaj

Građanski je zakon neotuđivsastavni dio pravnog sustava bilo koje države. Postojeće funkcije i načela građanskog prava osiguravaju stabilnost cjelokupnog pravnog sustava države i njenog integriteta. No, budući da je dio tog integriteta, građanski zakon ima niz specifičnih funkcija, od kojih su glavni:

  • regulatorna funkcija osigurava stvaranje odgovarajućih uvjeta za razvoj gospodarskog sustava društva;
  • zaštita ima za cilj osigurati provedbu građanskih prava;
  • kompenzacijska funkcija preuzima odobrenje odstupanja od normi građanskog prava.

Glavni atribut ovog sustava su načelagrađanski zakon, koji predstavlja najvažnije stavove i zahtjeve prema kojima se provodi zakonodavstvo u određenoj grani. Među najvažnijima su načela:

  • dopuštena orijentacija, kojapretpostavlja da subjekti građanskog prava poduzimaju inicijativu i imaju potrebnu slobodu na području građanskih odnosa. Ovdje se primjenjuje princip "sve što nije zabranjeno zakonom";
  • jednakost pravnog režima, koja to utvrđujesvi subjekti u okviru odnosa koji regulira ova industrija međusobno su jednaki. Ovo se pravilo jednako odnosi i na odnose pojedinaca i na odnose u kojima sudjeluju pravne osobe. Princip podrazumijeva mogućnost utvrđivanja pravne iznimke koje se primjenjuju u skladu s načinom na osnovna načela građanskog prava tumače specifičnost određenih aktivnosti (na primjer, zbog prirode profesionalne djelatnosti, na određene kategorije može se postaviti više zahtjeve civilnog Uredbe);
  • nepovredivost imovine, kojaznači da načela građanskog prava i njegove norme osiguravaju vlasnicima pravo vlasništva, raspolaganja i korištenja njihove imovine. Vlasnici mogu, po vlastitom nahođenju, koristiti svoju imovinu, a otuđenje se može dogoditi samo odlukom suda. Načelo također uspostavlja pravilo obvezne naknade u slučaju otuđenja imovine za potrebe države;
  • sloboda ugovora, koja je osmišljena za pružanjeslobodu subjekata građanskih odnosa u neovisnom i dobrovoljnom odabiru partnera prema ugovoru, samu vrstu ugovora, kao i uvjetima pod kojima će se sklopiti. Osim toga, ovo načelo propisuje slučajeve odstupanja od ovih pravila, na primjer, osiguravajuće društvo nije dopušteno uskratiti državljaninu pravo na ugovaranje osobnog ugovora o osiguranju;
  • nedopustivost miješanja u osobna pitanja,osiguravanje zaštite građana od djelovanja javnih tijela, uključujući i organe same države. Ako se aktivnosti građana provode u skladu sa zakonom, tada druge osobe nemaju pravo miješati se u tu djelatnost. Ova načela građanskog prava sadržana su u Ustavu i međunarodnim pravnim aktima;
  • prava, što podrazumijeva toosobe koje sudjeluju u građanskim odnosima imaju pravo zahtijevati od partnera na tim odnosima poštivanje zakona i naknadu materijalne štete ako je to naneseno;
  • neometana implementacija, sugerirajući,da bi sva načela građanskog prava trebala pomoći u prevladavanju prepreka u provedbi građanskih odnosa. Ovo se načelo odražava i navodi u Ustavu Ruske Federacije, gdje članak 34. stoji da nitko ne može stvoriti lokalna pravila koja će stvoriti prepreke slobodnom kretanju ekonomskih i financijskih resursa unutar Rusije.

Dakle, načela koja se razmatrajugrađanski su zakon objektivno neophodan element cjelokupnog pravnog sustava države i osigurava njegovo djelotvorno djelovanje u okviru postojećeg zakonodavstva.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Načela kaznenog prava. Koncept zadataka
Građanski zakon kao grana zakona
Građansko pravo je materijalno pravo,
Načela okolišnog prava: geneza,
Načela građanskog procesnog prava
Gospodarski sadržaj imovine
Struktura civilnog društva
Civilno društvo je samoodređenje
Koncept i sadržaj prava vlasništva
Popularni postovi
gore