Carinske vlasti

Carinske vlasti Rusije jesuizvršna vlast. Njihovo djelovanje određeno je njihovim ulaskom u sustav provedbe zakona. Djelovanje tih tijela provodi se u području carinskih interesa i formira savezni jedinstveni sustav koji je centraliziran. To uključuje:

- Savezna carinska služba;

- carinske vlasti na regionalnoj razini;

- običaji;

- položaje carinske službe.

Sustav institucija na regionalnoj razini u svojojrad pridržava odredbi koje je odobrilo tijelo savezne razine. Također, ovi normativni dokumenti vođeni su običajima i postovima. Usluga koja nadzire kretanje preko državne granice raznih dobara, kao i pojedinaca, uključuje u svoj sustav i institucije koje nisu provedba zakona. Njihovo obrazovanje provodi se na razini izvršnih tijela saveznog tipa.

Načelo izgradnje integriranog sustava, koji uključuje carinske vlasti, povezan je s homogenim elementima. Oni su osnova funkcije praćenja tih institucija. Oni uključuju jedan:

- carinska politika;

- carinski teritorij;

- organizacija rada carinskih vlasti;

- politika tarifnih regulacija;

- Osnova zakonskih akata.

Sve carinske vlasti u svom radu poštuju načela:

- struktura;

- integritet;

- hijerarhija;

- bliske veze s društvenom sferom.

Središnje tijelo izvršne vlastiSavezna razina je Državni carinski odbor Ruske Federacije. Njegova je uloga izravno provoditi upravljanje cijelim sustavom carinskih organizacija. U svojoj nadležnosti slijede:

- definiranje strukture sustava podređenih organizacija, reorganizacija, likvidacija i regulacija pravnog statusa regionalnih usluga;

- ostvarivanje prava vlasnika za upravljanje imovinom podređenih tijela, kao i njihovo financiranje;

- nadzor nad poštivanjem normi carinske i proceduralne sfere službenika o pitanjima krijumčarenja, kao i razmatranje prigovora građana o radu podređenih organizacija.

Carinske vlasti na regionalnoj razini su:posrednik u općem sustavu tih institucija. Potreba za njihovo stvaranje posljedica je ogromnog teritorija Ruske Federacije. Regionalna tijela prate i koordiniraju rad podređenih organizacija na terenu.

Carinske vlasti obavljaju niz posebnih funkcija. Oni su:

- registracija potrebnih dokumenata i kontrola prometa robe koja se prevozi preko granice;

- naplata pristojbi, poreza, carinskih pristojbi, kao i nadzora nad njihovim pravodobnim plaćanjem, i po potrebi provođenju ovršnih mjera;

- osiguranje poštivanja reda pri prebacivanju robe i prijevoza preko granice;

- kontrola vanjske trgovine pojedinaca i organizacija u granicama njihovih dužnosti;

- suzbijanje krijumčarenja dobara;

- suzbijanje ilegalnog prometa kroz carinsko područje opojnih sredstava, vrijednosti koje su kulturno dobro, oružje itd;

- pomoć u uklanjanju međunarodnog terorizma.

Za to su odgovorni carinski organi Ruske Federacijeizvršiti kontrolu valute u granicama ovlasti koje su im dodijeljene. Ove organizacije grupiraju statističke podatke o vanjskotrgovinskim odnosima. Oni su pozvani svojim postupcima kako bi osigurali ispunjenje obveza države u području carina. Važan smjer u području djelovanja sustava vanjskotrgovinskih institucija je suradnja s inozemnim kompetentnim službama. Carinske vlasti također su dužne konzultirati građane i organizacije o pitanjima iz svog djelokruga.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Tijela financijske kontrole
Komadić raja na Zemlji je Maldivi. Viza do
Subjekti carinskog zakona - što je to?
Carinske pristojbe na uvoz: ekonomski
Porezi i oporezivanje: pojam, suština,
Tijela kontrole valute, pojam, oblici,
Carinske pristojbe i njihove vrste
Uhićenje imovine
Državna regulacija vanjskih
Popularni postovi
gore