Društveni sustav

Posjeduju sve društvene pojave i procesekarakteristična unutarnja struktura. Najsloženiji društveni sustav je društvo, a ljudi djeluju kao njezini elementi. Njihove društvene aktivnosti diktiraju pojedinačne kvalitete, zauzimaju društveno stanje, obavljaju funkcije, društvene vrijednosti i uspostavljaju taj sustav.

Društveni sustav zastupljen je u sljedećim aspektima:

- puno pojedinaca čija zajednička interakcija diktirana općim okolnostima (selo, grad, kolektivni rad, obitelj, itd.);

- društvena zajednica;

- hijerarhija statusa i društvenih funkcija,

- društvena organizacija;

- skup vrijednosti i normi,

- Kultura.

Svi aspekti su tijesno isprepleteni. Stoga možemo reći da je društveni sustav organsko jedinstvo od tri aspekta: kultura, društvena zajednica i društvena organizacija.

U društvenoj zajednici, društveni procesiupravo zbog svoje baze - ukupnosti ljudi s uvjetima njihove životne aktivnosti (interesi, potrebe, obrazovanje itd.). Društvena zajednica funkcionira i razvija se na temelju interakcije pojedinaca i društvenih veza.

Socijalna komunikacija, zauzvrat, izražena jekompatibilnost funkcioniranja elemenata ili objekata. Ovdje se razlikuju dvije vrste veza: genetske (strukturne, kauzalne) i formalne (dodiruju samo razine znanja).

Socijalna komunikacija obično se shvaća kao skupčimbenike koji određuju zajedničke aktivnosti pojedinaca u pojedinim, specifičnim društvima za postizanje određenih ciljeva. Takve veze obično su dugačke i ne ovise o osobnim osobinama. To su veze između pojedinaca i procesa oko njih i pojave koje se događaju oko njih. Takve veze dovode do novih društvenih odnosa. Stoga se formira društveni sustav, koncept koji je usko povezan s pojmom "društvene strukture". Društvena struktura dijeli društvo u tzv. Slojeve (po položaju, načinu proizvodnje). Glavni elementi u njoj su društvene zajednice, klase, skupine (socio-teritorijalne, socio-demografske, etničke, profesionalne).

Društveni sustav nosi sumu svegadruštvene procese i fenomene koji su u međusobnim vezama i međusobnim odnosima i stvaraju zajednički objekt socijalne politike. Elementi ovog sustava čine zasebne procese i fenomene. Društvena struktura ulazi u sferu pojava društvenog sustava, kombinirajući dvije komponente: socijalni sastav s društvenim vezama.

Važan je cilj javne politikeizgradnja sustava državne potpore čiji je bit subvencioniranje određenih kategorija društva kroz raspodjelu proračunskih sredstava ili korištenje izvanproračunskih fondova.

Sustav socijalne sigurnosti (JI) nastao je tridesetih godina prošlog stoljeća. Prvi spomen toga pojavio se u SAD-u, pokrenut "Zakonom
o socijalnoj sigurnosti "1935.

Pravo na JI, što je sadržano u Ustavu Ruske Federacije, odražava se u obliku skupa zakonodavnih mjera i međusobno povezanih organizacija. Zaštita malobrojnih i osoba s invaliditetom provodi se u dva smjera:

- socijalna pomoć;

- Socijalna sigurnost.

JI uključuje mirovine, naknade, strukovneteškoćama u učenju sa svojim daljnjim zapošljavanje, zdravstvenu skrb i rehabilitaciju osoba s invaliditetom, itd Korijen djelotvornosti djela leži u dobro osmišljenom mehanizmu financiranja. Sredstva osiguranja prikupljena porezima su izvor socijalnih naknada. Osim toga, koriste se sredstva i proračunska sredstva.

Zadaća socijalnih usluga je pružiti ljudima u potrebi sve oblike socijalnih usluga.

</ p>
volio:
0
Vezani članci
Što je socijalna mirovina?
Sustavi uloga i njihove sorte
Društvo kao društveni sustav
Mladi kao društvena skupina: što s njom
Socijalna politika Rusije. temelj
Pojam "društvena statistika"
Što je društvena grupa?
Socijalna politika: strategija, načela i
Društvena učinkovitost: što je to i
Popularni postovi
gore